Scroll to top

Zameranie

"HRA JE INFORMAČNOU BANOU DO DUŠE DIEŤAŤA."

„HRA  PREDSTAVUJE V ŽIVOTE DIEŤAŤA NAJPRIRODZENEJŠIU ČINNOSŤ, PROSTRENÍCTVOM KTOREJ ABSORBUJE DO VLASTNÉHO VEDOMIA OBROVSKÉ MNOŽSTVO PZNATKOV, PODNETOV, SKÚSENOSTÍ.“

BILINGVÁLNA SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA FIALENKA je v  účelovej budove rodinného domu. Zariadenie je zamerané na výučbu anglického jazyka, ktorý sme zaradili do denného režimu a dennej komunikácie počas predprimárneho vzdelávania detí. Budova je dvojpodlažná s dvorom a 20a účelovou záhradou. Na prízemí je kancelária, chodba so šatňou pre deti a sociálne zariadenie pre personál. Na poschodí je herňa so spálňou pre deti, výdajňa stravy a jedáleň. Na medziposchodí je druhá herňa, wc a umyvárka pre deti, šatňa pre deti. Na druhom poschodí je chodba so šatňou pre deti a tretia herňa so spálňou.

ZAMERANIE:

1.    PRÍPRAVA DETÍ NA VSTUP DO ŠKOLY
■ rešpektujeme a podporujeme individualitu a osobnosť dieťaťa
■ podnecujeme jeho aktivitu a samostatnosť,
2.    JAZYKOVÁ VÝCHOVA
■ jazyková príprava  prebieha denne pod vedením učiteliek predprimárneho vzdelávania so znalosťou anglického jazyka, v 12 členných skupinách,
■ výchovno – vzdelávací proces je v angličtine aj slovenčine,
3.    ŠPORTOVÉ AKTIVITY
■ chceme dať deťom základy jednotlivých športov, oboznámiť ich s možnosťami obce Ivanka pri Dunaji a jej okolí,
4.    STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE DIEŤAŤA
■ vytvoriť optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí,
5.    ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
■ podnecovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia,
stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania alebo ničenia prírody,
6.    VYTVÁRAŤ PRIAZNIVÚ SOCIÁLNO – EMOCIONÁLNU ATMOSFÉRU PRE OSOBNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA.
■ rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, snahu chápať ho, chrániť,  radiť mu, pomáhať a akceptovať.
7.    MONTESSORI.
■Ústredná myšlienka montessoriovej pedagogiky je „pomoc ľudskej bytosti, aby dosiahla svoju nezávislosť.

pexels-yan-krukov-8612995

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.