Scroll to top

Kto sa o nás stará

PERSONÁL BSMŠ FIALENKA:

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka – riadenie a kontrola všetkých činností a chodu zariadenia, vysokoškolské vzdelanie s praxou v riadení najmenej 5 rokov.

Učiteľky – V BSMŠ FIALENKA sú štyri triedy s počtom 12 detí v každej z nich sú dve pani učiteľky, so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním pre predprimárne vzdelanie a výchovu so znalosťami anglického jazyka.

Lektorka anglického jazyka – denne vyučuje anglický jazyk v skupinkách po 6 detí. V popoludňajších hodinách vedie krúžok anglického jazyka – ALTERNATÍVNA ANGLIČTINA,  pre deti ZŠ a deti z iných predprimárnych zariadení.
Školský psychológ – Priamo v zariadení máme školského psychológa, ktorý sa stará o psychickú pohodu detí, má poradenskú úlohu pre rodiča a dohliada na prípravu detí pred vstupom do školy.

Prevádzkoví zamestnanci

Kuchárka – sa stará o prípravu desiaty a olovrantu a vydáva obedy.

– Školníčka – sa stará o čistotu v celom zariadení.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.