Scroll to top

Krúžky

MINI DIVADIELKO

Divadlo je umenie, ktoré vnímame všetkými zmyslami súčasne. Je určené pre deti s fantáziou a tú má každé dieťa. Divadelná hra a jej príbeh vytvorí zážitok pre diváka i pre herca.

Pomocou MINI DIVADIELKA rozvíjame osobnosť dieťaťa ako celku : sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, radosť z pohybu, spevu či tanca, uvoľňuje … je to výlet do sveta fantázie.

Krúžok vedie: pani učiteľka VIOLKA

KERAMICKÝ ATELIÉR PRE DETI

Práca s hlinou rozvíja detskú fantáziu, tvorivosť a estetické cítenie a poskytuje relax. Precvičuje jemnú motoriku prstov. Deti sa naučia ako pretvoriť nápad až do konečného výrobku, z ktorého sa môže stať pekná dekorácia alebo darček.

Keramické krúžky je rozdelené do dvoch semestrov /polrok, 1x týždenne v trvaní 1,5 hodiny.

Krúžok vedie: VERONIKA Nováková

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

Cieľom je podpora správneho psychomotorického vývinu dieťaťa, mentálne napredovanie a fyzická stabilita, ktorá je potrebná na zvládnutie základných lokomočných pohybov, ako je chôdza, beh, správne držanie tela … V deťoch upevňovať pozitívny vzťah k športu a pohybovej aktivite.

Krúžok je v spolupráci s Sport Kids Academy

TANEČNÁ – DETSKÝ FOLKLÓR

Cieľom je dať deťom radosť z tanca a rytmiky. Cez detský folklór vedieme deti k národnému povedomiu a histórii. V skupinke je 10 až 12 detí, vedie ich skúsená lektorka.

Krúžok vedie: Mgr. Alenka Búcová

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.