Scroll to top

Aktivity

NOC V ŠKÔLKE – Účelom tohto programu je uľahčenie procesu odpútavania sa od najbližšej rodiny ako dôležitého stupňa zdravého osobnostného vývinu dieťaťa v predškolskom veku.  Zároveň chceme podporiť zlepšenie socializačných schopností v kolektíve rovesníkov.

Čo môžu zažiť?

– dobrodružstvá s kamarátmi, súťaže, hry, nové zážitky

Čo na vaše deti čaká?

– workshopy, kolektívne hry, športové aktivity, rozprávkový večer

Ponúkame pre deti skvelú príležitosť zažiť niečo nové v známom prostredí a kolektíve. Zapojte svoje deti do tohto programu, aby sa naučili byť „veľkí“ a nebáť sa.

„Noc v škôlke“ prinesie množstvo pozitívnych zážitkov pre Vaše ratolesti, na ktoré budú dlho spomínať.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.