Scroll to top

Deň zeme

Aktuality | Meno Priezvisko - 24. apríla 2021

Aj my sme tento týždeň venovali našej Zemi väčšiu pozornosť ako zvyčajne. Každú činnosť a aktivitu, či už športovú, tvorivú alebo pracovnú sme realizovali v duchu dňa Zeme. Dá sa povedať, že Deň Zeme slávime u nás v škôlke každý deň. Pravidelne sa staráme sa o náš dvor, učíme deti triediť odpad, recyklovať a využívať rôzne nepotrebné materiály pri tvorení a tak sa starať každý deň o našu Zemeguľu. Toto všetko patrí do každodenného života v škôlke. Poďte sa pozrieť čím bol tento týždeň pre nás výnimočný ?

Author avatar

Meno Priezvisko

https://new.eshopion.sk
Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené.

Súvisiace články