Denný režim

 

PREVÁDZKA BILINGVÁLNEJ SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY FIALENKA  :

CELODENNÁ     OD 6:30 HOD     DO 18:00 HOD

POLDENNÁ     DO 6:00 HOD     DO 12:30 HOD

 

DENNÝ PROGRAM

 

06:30 – 08:00 ... PRÍCHOD, HRY A HROVÉ ČINNOSTI 

08:00 – 8:30 ... POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA

08:30 – 09:00 ... HYGIENA, DESIATA

09:00 – 10:30 ... EDUKAČNÉ AKTIVITY, ANGLICKÝ JAZYK

10:30 – 12:00 ... POBYT VONKU A ŠPORTOVÉ AKTIVITY

12:00 – 12:30 ... HYGIENA, OBED

12:30 – 14:30 ... ODPOČINOK, RELAX

14:30 – 15:00 ... HYGIENA, OLOVRANT

15:00 – 18:00 ... TVORIVÉ AKTIVITY, POBYT  VONKU