Aktivity

Športové aktivity a workshopy

Šport - pohybová aktivita je pre dieťa prirodzená už od ranného detstva. Chceme dať deťom možnosť spoznať čo najviac športov, dostupných v okolí zariadenia -  golf, tenis, plávanie, jazda na koni, lukostreľba. Budú organizované v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, vždy ako súvislý celok - dvojtýždňové cykly.

Workshopy - budú zamerané na aktivity dramatické, tanečné, spevácke a výtvarné. Týždňový workshop bude ukončený predstavením, výstavou alebo dražbou prác, ktorú použijeme na charitatívne účely.