Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data/8/4/84841007-6b07-4bfd-bd0d-6a49ff3ce052/fialenka.eu/web/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464
O nás

O nás

PRIESTORY BSMš FIALENKA

Budova je jednoposchodová účelová v rodinnom dome. Na prízemí sú dve herne a dve chodby – šatne pre deti, kancelária a kuchyňa – výdajňa stravy, wc a výlevka. Na poschodí sú dve herne, dve chodby – šatne pre deti a sociálne zariadenie pre deti – umyvárky, šatňa pre personál. Herne sa v popoludňajších hodinách využívajú na spanie a odpočinok detí. Súčasťou zariadenia je garsónka.

PERSONÁL BSMš FIALENKA:

  • Pedagogickí zamestnanci

- Riaditeľka – riadenie a kontrola všetkých činností a chodu zariadenia, vysokoškolské vzdelanie s praxou v riadení najmenej 5 rokov.

- Učiteľky - V BSMš FIALENKA sú štyri triedy s počtom 12 detí v každej z nich sú dve pani učiteľky, s vysokoškolským vzdelaním pre predprimárne vzdelanie 
  a výchovu so znalosťami anglického jazyka.

  • Lektorka anglického jazyka – denne vyučuje anglický jazyk v skupinkách po 6 detí. V popoludňajších hodinách vedie krúžok anglického jazyka – ALTERNATÍVNA ANGLIČTINA,  pre deti ZŠ a deti z iných predprimárnych zariadení.
  • Školský psychológ - Priamo v zariadení máme školského psychológa, ktorý sa stará o psychickú pohodu detí, má poradenskú úlohu pre rodiča a dohliada na prípravu detí pred vstupom do školy.
  • Prevádzkoví zamestnanci

     - Kuchárka - sa stará o prípravu desiaty a olovrantu a vydáva obedy.

     - Školníčka - sa stará o čistotu v celom zariadení.

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES v BSMš FIALENKA

Cieľom predprimárneho vzdelávania v Bilingválnej Súkromnej Materskej škole FIALENKA v Ivanke pri Dunaji je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Poskytujeme deťom rozvoj jazykových zručností nad rámec bežných programov predprimárneho vzdelávania v kompetenciách komunikácie v cudzích jazykoch najmä v angličtine. Ide nám o elementárne základy komunikácie v anglickom jazyku,  so zameraním najmä na počúvanie s porozumením, neverbálne reakcie a vo verbálnej rovine vyjadrovanie dieťaťa  počnúc jednoslovnými pomenovaniami k postupnému konštruovaniu jednoduchých viet.

Výchovno – vzdelávací proces realizujeme podľa učebných osnov vypracovaných a vydaných Ministerstvom školstva SR ISCED 0, pod názvom ,, FIALENKA “

F - flexibilita

I – iniciatíva

A - aktivita

L - láska

E – empatia

N – náuka

K - kreativita

A – adaptácia

HYGIENA A ČISTENIE PRIESTOROV v BSMš FIALENKA
Denne sa 3x umývajú podlahy tried, šatní, chodieb, záchodov pre deti a WC zamestnancov, schodište, 1x sa utiera prach v triedach, šatniach, na schodišti, vetrajú sa triedy pred príchodom detí do zariadenia, v čase pobytu detí vonku a utiera sa prach na nábytku a parapetných doskách, umývajú sa stoly, zrkadlá a záchody dezinfekčným prostriedkom, vetrajú sa triedy a spálne. Denne sa umývajú poháriky detí, ktoré sú umiestnené na poličke nad umývadlami.

Týždenne sa upratujú priestory využívané učiteľkou, utiera sa prach, umýva sa podlaha, v dezinfekčnom roztoku sa umývajú poháre detí na zubnú kefku, utiera prach, upratuje sa kancelária. Menia sa uteráky a pyžamká detí.

Raz za dva týždne sa prezlieka posteľná bielizeň.

Mesačne sa urobí dôkladné upratanie spální, umývajú sa hračky v dezinfekčnom roztoku, umývajú sa dvere a nábytok, podľa potreby sa ometú steny.

Polročne sa robí veľké upratovanie, ometú sa steny, poumývajú okná, rámy, vymetie prach z radiátorov,  umyjú dvere, nábytok, vyčistia koberce, vyprášia vankúše, paplóny, ležadlá ...

 

Kto sa o nás stará

Poznáte naše pani učiteľky?

Čítať dalej...

Krúžky

Zaujímavé krúžky pre Vaše deti.

Čítať dalej...

Denný režim

Náš denný režim.

Čítať dalej...

Aktivity

Pohybové aktivity pre deti.

Čítať dalej...