Cenník - Krúžky

KRÚŽKY

Deti s celoročnou dochádzkou majú krúžky zahrnuté v pravidelných poplatkoch uvedených vo Faktúre( školné, stravné, krúžky). Krúžky budú 1x do týždňa ( tanečná, keramika ... ) v počte 12 detí, alebo 2 x do týždňa ( angličtina ) v počte 8 detí.
Zameranie krúžkov bude zverejnené vždy v septembri.

1 dieťa/jeden krúžok - 1,-€/hodina, t.j. podľa počtu hodín v danom mesiaci sa bude účtovať suma.