Cenník - Alternatívna angličtina

Alternatívna angličtina

Je určená pre deti predškolského a mladšieho školského veku. V skupine je 6 detí.

Materská škola  -  36,00 €/mesiac = 12 hodín

1. – 2. roč. Zš a začiatočníci  -  40,00 € / mesiac = 12 hodín

3. – 4. roč. ZŠ  -  45,00 € / mesiac = 12 hodín

Deti s celoročnou dochádzkou majú krúžky zahrnuté v pravidelných poplatkoch ( školné). Každý krúžok bude 2x do týždňa v počte 6 detí.
Zameranie krúžkov si vyberajú rodičia z ponuky zverejnenej v každej triede.

 

1 dieťa/jeden krúžok - 25,-€/mesiac = 6 hodín

 

Cena krúžku sa týka detí, ktoré nenavštevujú našu školku, ale majú záujem o ponúkané aktivity.