Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data/8/4/84841007-6b07-4bfd-bd0d-6a49ff3ce052/fialenka.eu/web/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464
Úvod

WWW.FIALENKA.EU

BILINGVÁLNA SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA FIALENKA                  

                                                                                                    FlowerLILY s.r.o , Révova 3. , Ivanka pri Dunaji 900 28

 

                                                                                                                          

MESAČNÝ POPLATOK ŠKOLNÉ JE 350,-€

 

BILINGVÁLNA SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

„HRA  PREDSTAVUJE V ŽIVOTE DIEŤAŤA NAJPRIRODZENEJŠIU ČINNOSŤ, PROSTREDNÍCTVOM KTOREJ ABSORBUJE DO VLASTNÉHO VEDOMIA OBROVSKÉ MNOŽSTVO POZNATKOV, PODNETOV, SKÚSENOSTÍ."

 

"HRA JE INFORMAČNOU BRÁNOU DO DUŠE DIEŤAŤA..."
(PODHÁJECKÁ, 2006)


BILINGVÁLNA SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA FIALENKA je v  účelovej budove rodinného domu. Zariadenie je zamerané na výučbu anglického jazyka, ktorý sme zaradili do denného režimu a dennej komunikácie počas predprimárneho vzdelávania detí.

Budova je jednopodlažná s dvorom. Na prízemí sú dve herne, kuchyňa – výdajňa stravy, kancelária, dve chodby so šatňou pre deti a sociálne zariadenie pre personál. Na poschodí sú dve herne, šatňa pre personál, dve umyvárky a wc pre deti a dve chodby so šatňou pre deti. Herne na prízemí a jedna z herní na poschodí budú v popoludňajších hodinách využívané na spánok.


ZAMERANIE:
1.    PRÍPRAVA DETÍ NA VSTUP DO ŠKOLY
 rešpektujeme a podporujeme individualitu a osobnosť dieťaťa
 podnecujeme jeho aktivitu a samostatnosť,

2.    JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 jazyková príprava  prebieha denne pod vedením učiteliek predprimárneho vzdelávania so znalosťou anglického jazyka, v 12 členných skupinách,
 výchovno - vzdelávací proces je v angličtine aj slovenčine,

3.    ŠPORTOVÉ AKTIVITY
 chceme dať deťom základy jednotlivých športov, oboznámiť ich s možnosťami obce Ivanka pri Dunaji a jej okolí,

4.    STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE DIEŤAŤA
 vytvoriť optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí,

5.    ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
 podnecovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia,
stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania alebo ničenia prírody,

6.    VYTVÁRAŤ PRIAZNIVÚ SOCIÁLNO - EMOCIONÁLNU ATMOSFÉRU PRE OSOBNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA.
 rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, snahu chápať ho, chrániť,  radiť mu, pomáhať a akceptovať.
 

7.    MONTESSORI.
Ústredná myšlienka montessoriovej pedagogiky je „pomoc ľudskej bytosti, aby dosiahla svoju nezávislosť.

 

Nová bilingválna škôlka

Pripravili sme pre Vás úplne novú bilingválnu škôlku s anglickým jazykom.

Čítať dalej

Domáca strava

Pre deti je pripravovaná domáca strava podľa všetkých pravidiel zdravej výživy.

Čítať dalej

Aktivity a Workshopy

Športové aktivity pre deti - golf, tenis, plávanie jazda na koni, lukostreľba.

Čítať dalej

Angličtina - Jolly Phonics

Jolly Phonics - najefektívnejša metóda učenia sa angličtiny pre deti.

Čítať dalej